Предишен опит

    • Paunova, E., V. Terzieva, Y. Stoimenova, P. Kademova-Katzarova. Teachers’ Attitude to Educational Games in Bulgarian Schools, Proceedins of EDULEARN, 07-09 July 2014, Barcelona, Spain, ISBN: 978-84-617-0557-3, pp. 6471-6481

 

    • Terzieva, V., E. Paunova, P. Kademova-Katzarova, Y. Stoimenova. Implementation of ICT-Based Teaching in Bulgarian Schools, Proceedins of EDULEARN, 07-09 July 2014, Barcelona, Spain, ISBN: 978-84-617-0557-3, pp. 6497-6506

 

    • Паунова, Е., В. Терзиева, П. Кадемова-Кацарова. Създаване на условия за използването на образователни игри в учебния процес в България. Конференция Автоматика и информатика‘14 на Съюза по автоматика и информатика Джон Атанасов, София, 1 – 3 октомври 2014г. ISSN: 1313-1850, стр. I-103 – I-106

 

  • Терзиева, В., Е. Паунова, П. Кадемова-Кацарова. Мястото на учебните ИКТ средства в българските училища през погледа на преподавателя. Конференция Автоматика и информатика‘14 на Съюза по автоматика и информатика Джон Атанасов, София, 1 – 3 октомври 2014г. ISSN: 1313-1850, стр. I-107 – I-110