Новини

Учени от секция „Йерархични системи” работят заедно с други европейски колеги по проект, финансиран от ЕК по програма COST наречен „TU1302 – Satellite Positioning Assessment for Road Transport (SaPPART)”. Информация за проекта може да се намери на http://www.sappart.net. Като резултат от работата по проекта е наскоро публикуваната White Paper „Better use of Global Navigation Satellite Systems for safer and greener transport” http://www.sappart.net/wp-content/uploads/2014/08/White-Paper_SaPPART_sept15.pdf.

Изминали събития

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.05.2014г. от 14:00 часа в Заседателната зала (507) на бл.2, ет. 5 ще се състои разширен семинар на секция „Йерархични системи“ за провеждане на вътрешна защита на докторант инж. Елисавета Тричкова по дисертация на тема: „Оптимизация на процеси в информационни системи”, специалност 02.21.10, „Приложение на принципите и методите на кибернертиката в различни области на науката”.

ОБЯВА

Секция "Йерархични системи" към ИИКТ-БАН обявява конкурс със срок 7 работни дни считано от 8 януари 2014 г. за включване на сътрудник по проект по програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на тема: „Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи”. Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:

- специалист с висше образование
- способност за работа в екип

Публикувано на 7 януари 2014 г.


ОБЯВА

Секция "Йерархични системи" към ИИКТ-БАН обявява конкурс със срок 7 работни дни считано от 10 септември 2013 г. за включване на сътрудник по проект по програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на тема: „Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи”. Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:

- висше образование
- академичен стаж (работа по научни теми, проекти и др.)
- способности за работа в екип

Публикувано на 9 септември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Позиции за студентски практики през 2013 в секция Йерархични системи.


СЪОБЩЕНИЕ

На 28.03.2013г. от 14:00 часа в Заседателната зала (507) на бл.2, ет. 5 ще се състои вътрешна защита на докторант инж. Елена Паунова по дисертация на тема: „Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като web-базирана услуга”, специалност 02.21.10, „Приложение на принципите и методите на кибернертиката в различни области на науката”.
Текстът на дисертацията е достъпен тук
Връзка към игратаОБЯВА

Секция "Йерархични системи" към ИИКТ-БАН обявява конкурс със срок 7 работни дни считано от 28 август 2012 г. за включване на сътрудник по проект по програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на тема: „Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи”.
Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:

- висше образование
- компютърна грамотност (Word, Excel, Power Point, Бази данни, програмиране)
- академичен стаж
- научни публикации
- способности за работа в екип
Научи повече тук...

ml>