Защита на дисертационен труд

На 29.03.2017г. от 15:00 часа в Заседателната зала (507) на бл.2, ет. 5 ще се състои защита на дисертационен труд  на докторант Станислав Димитров, секция „Йерархични системи“.