Международна конференция Автоматика и Информатика 2017

Международна конференция Автоматика и Информатика 2017, 4-6 октомври 2017г. София, България.

За повече информация: покана