Как да ни намерите!

Проф. д.т.н. Тодор Стоилов, Ph.D. - Ръководител секция

Контакти: Секция Йерархични системи

Институт по Информационни и Комуникационни Технологии - Българската Академия на Науките

1113 София, България, ул. акад. Георги Бончев, бл.2

Телефон: (+359) 2 979 27 74

Факс: (+359) 2 872 39 05

Email: todor@hsi.iccs.bas.bg

map