Професор д.т.н. Красимира Стоилова

Място на раждане: София, България
Професионални интереси: Информационни системи, многомерни системи, оптимизация, работа в реално време.
Академично образование:
1975: Електроинженер (Автоматика), ВМЕИ (Технически университет) – София, България
Научни степени и звания:
2014: Професор – Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
2005: Доктор на техническите науки – Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
1996: Ст.н.с. ІІ ст. – Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
Д-р: Институт по техническа кибернетика-БАН, 1980.
Професионален стаж:
2010 – до сега: Професор, Доцент, дтн. в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
1994 – 2010: Ст.н.с. ІІ ст., дтн. в Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
1990 – 1994: н.с., д-р. в ЦЛБА-БАН
1982 – 1990: Научен сътрудник, д-р в ЦЛСУ-БАН
1980 – 1982: Програмист в ИТКР-БАН
1976 – 1979: Докторант в Институт по техническа кибернетика -БАН.
Членство в професионални организации:

  • Член на съюза по автоматика и информатика – София, България
  • Член на българския комитет на IFAC (International Federation of Automatic Control)

Езици: Английски, Руски
Контакти: 1113 София, България, ул. акад. Г.Бончев, бл.2
Телефон: (+359) 2 979 27 74
Email: k.stoilova@hsi.iccs.bas.bg

Към публикации