Дейности

Учени от секция „Йерархични системи” работят заедно с други европейски колеги по проект, финансиран от ЕК по програма COST наречен „TU1302 – Satellite Positioning Assessment for Road Transport (SaPPART)”. Информация за проекта може да се намери на http://www.sappart.net. Като резултат от работата по проекта е наскоро публикуваната White Paper „Better use of Global Navigation Satellite Systems for safer and greener transport” http://www.sappart.net/wp-content/uploads/2014/08/White-Paper_SaPPART_sept15.pdf.